Choď na obsah Choď na menu
 


ŽIVOT sv. CYRILA a METODA

Dom Matice slovenskej, Rázusova 33, 984 01 Lučenec

Vypisuje literárnu súťaž v tvorbe scenárov a dramatických textov

na tému: ŽIVOT sv. CYRILA a METODA 

Divadelné predstavenie Solúnski bratia

Uzávierka súťaže: 21.12.2012   

Vyhlásenie výsledkov do: 30.12.2012

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý študent strednej školy v Slovenskej republike s prácami, na tému týkajúcu sa života sv. Cyrila a Metoda, respektíve ich príchodu na naše územie. Víťazná práca bude naštudovaná a odpremiérovaná v  „Roku sv. Cyrila a Metoda“ a v rámci osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie v máji 2013.

 - Každý autor môže do súťaže poslať 1 dramatický útvar v rozsahu od: 5 - 20 strán (A4)

 - Práce do súťaže sa posielajú e-mailom na adresu: dommslucenec@gmail.com

 - označené: menom a priezviskom, vekom, triedou a adresou školy, mobilným     kontaktom a e-mailovou adresou

 - Kategória: študenti 1. až 4. ročníka stredných škôl

- Spôsob hodnotenia - odbornou porotou:

1/ PhDr. Ľubomír ŠÁRIK, dramaturg, teatrológ, riaditeľ MsKS v Rimavskej Sobote

2/ PhDr. Marta HLUŠÍKOVÁ, spisovateľka, poetka, zástupkyňa riaditeľa Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote

 3/ Mgr. Marian LACKO, dramatik, riaditeľ ZUŠ Rimavská Sobota, učiteľ PSLG Revúca

CENY: budú finančne ohodnotené: 1.miesto: 100 €, 2.miesto: 60€, 3.miesto:  30 €

Súťaž bude vyhodnotená a ceny budú odovzdané do: 30.12.2012

Kontakt: Ing. Alena Rezková, riaditeľka DMS v Lučenci 

Tel.:047 43 20 480 

Mobil:+421 918 904 93

e-mail:dommslucenec@gmail.com