Choď na obsah Choď na menu
 


3. ročník celoškolskej literárnej súťaže 

LITERÁRNE ÚDERY 

Uzávierka súťaže: 20.12.2011   

Vyhlásenie výsledkov: 25.1.2012 

 

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý študent PSLG s prácami, ktoré zatiaľ neboli publikované v školských médiách (Svet v literách, CHLAST a Literárne páperie)

 

Téma: Duša je hlboká diera

 - Každý autor môže do súťaže poslať 2 poetické alebo 1 prozaický útvar alebo

   1  dramatický útvar v rozsahu maximálne 20 strán.

 - Práce do súťaže sa posielajú e-mailom na adresu: marianlacko@post.sk

 - označené: menom a priezviskom, vekom, kategóriou a triedou

 

 - Kategórie:   I. / študenti 1. a 2. ročníka PSLG

                        II. / študenti 3. a 4. ročníka PSLG

 

- Spôsob hodnotenia - odbornou porotou:

1/ PhDr. Ľubomír ŠÁRIK, dramaturg, teatrológ, riaditeľ MsKS v Rimavskej Sobote

2/ PhDr. Marta HLUŠÍKOVÁ, spisovateľka, poetka, zástupkyňa riaditeľa Gymnázia I.Kraska v Rimavskej Sobote

 3/ Mgr. Marian LACKO, učiteľ PSLG Revúca , riaditeľ ZUŠ Rim.Sobota

CENY: Ceny budú hodnotné (knihy, grafiky, DVOJ CD folkovej skupiny M.E.L.L., ...)

 

Ceny budú odovzdané 25.1.2012