Choď na obsah Choď na menu
 


VÝSLEDKY 
9. ročníka celoškolskej literárnej súťaže 
LITERÁRNE ÚDERY 2017
Téma: "Uhol pohľadu"
I. kategória – PRÓZA:
1/ Mária VÁŇOVÁ
2/ Lívia ŠVIHLOVÁ
3/ Veronika BALOGOVÁ
3/ Natália GIBOVÁ

Čestné uznania – PRÓZA - I. kategória:
Nikola ŠRAMKOVÁ
Lujza IVANOVÁ
Sofia BÁTORIOVÁ
Michaela FERANCZOVÁ


II. kategória – POÉZIA:
1/ Slávka VRBJAROVÁ
1/ Romana JÁNOSDEÁKOVÁ

VŠETKÝM VÍŤAZOM GRATULUJEME !!!

9. ročník celoškolskej literárnej súťaže

LITERÁRNE ÚDERY 2017
      Vyhlásenie súťaže:  21.9.2017
      Uzávierka súťaže: 25.1.2018   

      Vyhlásenie výsledkov: 8.2.2018

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môže zúčastniť každý študent PSLG s prácami, ktoré zatiaľ neboli publikované v školských médiách (Svet v literách a Literárne páperie)

          Téma: Uhol pohľadu              

- Každý autor môže do súťaže poslať 2 poetické alebo 1 prozaický útvar alebo 1  dramatický útvar v rozsahu maximálne 20 strán.

 - Práce do súťaže sa posielajú e-mailom na adresu:
tvorba.pslg@gmail.com

- označené: menom a priezviskom, vekom, kategóriou
a triedou

 - Kategórie:   I. / študenti 1. a 2. ročníka PSLG

                         II. / študenti 3. a 4. ročníka PSLG

- Spôsob hodnotenia - odbornou porotou:
1/ PhDr. Ľubomír ŠÁRIK,
dramaturg, teatrológ, Rim.Sobota
2/ PhDr. Marta HLUŠÍKOVÁ, spisovateľka, poetka, Rim.Sobota
3/ Mgr. Marian LACKO, učiteľ PSLG, riaditeľ ZUŠ Rim.Sobota

divadelna-noc_17_plag2.jpg

VÝSLEDKY
8. ročníka celoškolskej literárnej súťaže
LITERÁRNE ÚDERY 2016

Téma: "Život vie byť pes"

I. kategória – PRÓZA:
1/ Mária VÁŇOVÁ
2/ Tímea JASENKOVÁ
3/ Viktória ĎURIŠKOVÁ
3/ Lívia ŠVIHLOVÁ


I. kategória – POÉZIA:
ČESTNÉ UZNANIE - Viktória ĎURIŠKOVÁ

II. kategória – PRÓZA:
1/ Eva VARGOVÁ

II. kategória – POÉZIA:
1/ Slávka VRBJAROVÁ
2/ Romana JÁNOSDEÁKOVÁ
3/ Štefan RUSNÁK

VŠETKÝM VÍŤAZOM GRATULUJEME !!!


8. ročník celoškolskej literárnej súťaže

LITERÁRNE ÚDERY 2016
      Vyhlásenie súťaže:  22.9.2016
      Uzávierka súťaže: 12.1.2017   

      Vyhlásenie výsledkov: 26.1.2017

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môže zúčastniť každý študent PSLG s prácami, ktoré zatiaľ neboli publikované v školských médiách (Svet v literách a Literárne páperie)

          Téma: Život vie byť pes              

- Každý autor môže do súťaže poslať 2 poetické alebo 1 prozaický útvar alebo 1  dramatický útvar v rozsahu maximálne 20 strán.

 - Práce do súťaže sa posielajú e-mailom na adresu:
tvorba.pslg@gmail.com

- označené: menom a priezviskom, vekom, kategóriou
a triedou

 - Kategórie:   I. / študenti 1. a 2. ročníka PSLG

                         II. / študenti 3. a 4. ročníka PSLG

- Spôsob hodnotenia - odbornou porotou:
1/ PhDr. Ľubomír ŠÁRIK,
dramaturg, teatrológ, Rim.Sobota
2/ PhDr. Marta HLUŠÍKOVÁ, spisovateľka, poetka, Rim.Sobota
3/ Mgr. Marian LACKO, učiteľ PSLG, riaditeľ ZUŠ Rim.Sobota

VÝSLEDKY
7. ročníka celoškolskej literárnej súťaže
LITERÁRNE ÚDERY 2015
Téma: "Nikdy nehovor nikdy"

I. kategória – PRÓZA:
1/ Eva VARGOVÁ
2/ Lujza LAUDÁROVÁ a Slávka VRBJAROVÁ
3/ Karolína FILIPOVSKÁ

II. kategória – PRÓZA:
ČESTNÉ UZNANIE - Tímea VALAŠTEKOVÁ

II. kategória – POÉZIA:
ČESTNÉ UZNANIE - Mária ADAMSKÁ

VŠETKÝM VÍŤAZOM GRATULUJEME !!!

VÝSLEDKY
6. ročníka celoškolskej literárnej súťaže
LITERÁRNE ÚDERY 2014
Téma: "Život je hra"
I. kategória – PRÓZA:
1/ Beáta REPÁKOVÁ
2/ Lujza LAUDÁROVÁ
3/ Michaela MYDLÁROVÁ

II. kategória – PRÓZA:
1/ Barbora BEŤÁROVÁ
2/ Denisa GUBÁNIOVÁ
3/ Mária ADAMSKÁ

VŠETKÝM VÍŤAZOM GRATULUJEME !!!

pisanie_orwell.jpg

pisanie_cechov.jpg

VÝSLEDKY
5. ročníka celoškolskej literárnej súťaže
LITERÁRNE ÚDERY 2013
Téma: "V tieni"

I. kategória – POÉZIA:
ČESTNÉ UZNANIE: Mária ADAMSKÁ

I. kategória – PRÓZA:
1/ Denisa GUBÁNIOVÁ
2/ Barbora BEŤÁROVÁ
3/ Tímea VALAŠTEKOVÁ

II. kategória – POÉZIA:
ČESTNÉ UZNANIE: Anna GAZDÍKOVÁ

II. kategória – PRÓZA:
1/ Anna GAZDÍKOVÁ
2/ Zuzana GANAJOVÁ
3/ Monika MYDLOVÁ 

VŠETKÝM VÍŤAZOM GRATULUJEME !!!