Choď na obsah Choď na menu
 


4.ročník celoškolskej literárnej súťaže

24. 10. 2012

4. ročník celoškolskej literárnej súťaže 

LITERÁRNE ÚDERY 

Uzávierka súťaže: 21.12.2012   

Vyhlásenie výsledkov: 30.1.2013 

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý študent PSLG s prácami, ktoré zatiaľ neboli publikované v školských médiách (Svet v literách, CHLAST a Literárne páperie)

Téma: Pokračovanie nabudúce…

 - Každý autor môže do súťaže poslať 2 poetické alebo 1 prozaický útvar alebo 1  dramatický útvar v rozsahu maximálne 20 strán.

 - Práce do súťaže sa posielajú e-mailom na adresu: tvorba.pslg@gmail.com

 - označené: menom a priezviskom, vekom, kategóriou a triedou

 - Kategórie:   I. / študenti 1. a 2. ročníka PSLG

                        II. / študenti 3. a 4. ročníka PSLG

- Spôsob hodnotenia - odbornou porotou:

1/ PhDr. Ľubomír ŠÁRIK, dramaturg, teatrológ, riaditeľ MsKS v Rimavskej Sobote

2/ PhDr. Marta HLUŠÍKOVÁ, spisovateľka, poetka, zástupkyňa riaditeľa Gymnázia           I.Kraska v Rimavskej Sobote

 3/ Mgr. Marian LACKO, učiteľ PSLG Revúca , riaditeľ ZUŠ Rim.Sobota 

Ceny budú odovzdané 30.1.2013