Choď na obsah Choď na menu
 


Divadlo Z.N.A.K. pri PSLG v Revúcej

21. 4. 2016

znak_logo.jpg

Divadlo Z.N.A.K.

     Divadlo Z.N.A.K. pri PSLG v Revúcej vzniklo v roku 2007 s príchodom Mariana Lacka, ako externého učiteľa na túto školu. Na škole bolo vytvorené veľmi dobré podhubie pre vznik študentského divadla, keďže predtým na tejto škole pôsobil známy divadelník a pracovník RTVS z Košíc, Roman Sorger.
    
Z.N.A.K. /Zhoda Náhod Alternatívnej Kultúry/ sa hneď od svojho vzniku zapojil do celoslovenského projektu pripraveného Divadelným ústavom v Bratislave /New writing - Dramaticky mladí/. V rámci tohto projektu sa učili mladí adepti divadla z Prvého slovenského literárneho gymnázia písať vlastné scenáre a potom ich aj dramatizovať. S týmito dramatizáciami sa dokonca predstavili na doskách SND i Divadla ARÉNA v Bratislave! Práca na scenároch sa stala aj podkladom k vzniku prvých dvoch inscenácií tohto súboru. Bola to činoherno-alternatívna kompozícia VLAK, s ktorou sa predstavili na Krajskej Zochovej Revúcej a získali 3.miesto v kategórii divadla mladých a v roku 2009 divadlo poézie: POETI-(KÔŇ). Od tohto roku sa súbor zameriaval na tvorbu divadiel poézie: BIELE HORÍ NAJDLHŠIE (2010), ŽLTÁ ĽALIA (2011) a NÁHRADNÁ SLÁVNOSŤ (2012), MOTÝĽOV KOCÚR, KOCÚROV MOTÝĽ (2013). So všetkými inscenáciami sa súbor predstavil aj na Sládkovičovej Radvani a s tromi až na Celoslovenskej prehliadke divadiel poézie, Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne. S inscenáciami: MARTINKO KLINGÁČ a CIRKUS ŠARDAM sa súbor zúčastnil Celoštátneho festivalu DIVADLO a DETI v Rimavskej Sobote. V sezóne 2014-15 získal súbor s inscenáciou MARTINKO „K“ na tomto festivale 3.miesto. V  Ďalších sezónach súbor spracoval Čechovovu jednoaktovku MEDVEĎ a divadlo poézie z tvorby dvoch mladých poetiek: Kataríny Tomkovej a Mariky Smoroňovej: OBERANIE RANIEK.

DIVADLO Z.N.A.K. chronologicky:
sezóna 2007 - 08:

VLAK (inscenácia 4 autorských poviedok)
autori: M.Lacko, M.Smoroňová, S.Polovková, D.Franeková, M.Matheidesová
dramaturgia a réžia: Marian Lacko
- 4 reprízy
- 3. miesto na Krajskej ZOCHOVEJ REVÚCEJ v kategórii divadla mladých

sezóna 2008 - 09:
POETI-(KôŇ) (divadlo poézie z tvorby študentov PSLG)
scenár, dramaturgia a réžia: M.Smoroňová, S.Polovková, V.Pachová, I.Feketeová
Pedagogicko režijný dozor: Marian Lacko
- účasť na Krajskej Sládkovičovej Radvani
- 5 repríz

sezóna 2009 - 10:
BIELE HORÍ NAJDLHŠIE (divadlo poézie z rovnomennej zbierky D.Heviera)
autori: D.Hevier - M.Lacko
dramaturgia a réžia: Marian Lacko
asistent réžie: Ivana Feketeová

- 5 repríz
- 1.miesto na Krajskej Sládkovičovej Radvani
- účasť na celoštátnom Hviezdoslavovom Kubíne

sezóna 2010 - 11:
ŽLTÁ ĽALIJA (divadlo poézie na motívy rovnomennej balady J.Bottu))
autori: J.Botto - M.Lacko
dramaturgia a réžia: Marian Lacko
- 6 repríz
- 1. miesto na Krajskej Sládkovičovej Radvani
- účasť na celoštátnom Hviezdoslavovom Kubíne

sezóna 2011 - 12:
MOZAIKA ZO ŽIVOTA J.F.RIMAVSKÉHO (životopisné literárno-dram.pásmo)
autori: M.Lacko - M.Lukačovič
dramaturgia a réžia: Marian Lacko
asistent réžie: Miroslav Lukačovič

- 2 reprízy

sezóna 2012 - 13:
Š.M.DAXNER (životopisné literárno-dramatické pásmo)
autori: M.Lukačovič - M.Lacko
dramaturgia a réžia: M.Lacko, M.Lukačovič
- 4 reprízy

EŠTE NAŠA SLOVENSKÁ REČ ŽIJE !
(scenár literárno-dramatic. pásma k 200. výročiu narodenia SamaTomášika)
autor: M.Lacko
dramaturgia a réžia: Marian Lacko
- 1 repríza

sezóna 2013 - 14:
PÁSMO PSLG (divadlo poézie z tvorby študentov PSLG)
dramaturgia a réžia: M.Lacko
asistent réžie: Miroslav Lukačovič

- 10 repríz

sezóna 2014 - 15:
MARTINKO KLINGÁČ (podľa rozprávky Grimmovcov a P.E.Dobšinského)
autori: M.Lacko, L.Laudárová
dramaturgia a réžia: M.Lacko
- 1.miesto na Krajskom Rozprávkovom javisku - Žiar n./Hronom
- 3.miesto na Celoslovenskom DIVADLO a DETI - Rim.Sobota

- 7 repríz

sezóna 2015 - 16:
SPOMIENKY na ŠTÚRA /divadlo poézie o živote Ľ.Štúra/
scenár: Lujza Laudárová
dramaturgia a réžia: Marian Lacko
1/ PREMIÉRA: 31.3.2016 podkrovie Múzea 1.SG Revúca
2/
 pre RTVS, relácia: KVARTETO: 21.4.2016 podkrovie Múzea 1.SG RA
3/ 160.výročie 1.ochotníckeho divadla v Revúcej
: 19.10.2016 /ako"predskokan" SKD Martin: www.narodnycintorín.sk/- MsDK Revúca

MEDVEĎ /komédia na motívy jednoaktovky A.P.Čechova/
scenár a dramaturgia: Lujza Laudárová
réžia: Marian Lacko a Lujza Laudárová
1/ verejná generálka: MsDK Revúca, 27.4.2016

2/ Krajská ZOCHOVA DIVADELNÁ REVÚCA:28.4.2016 – 1. miesto !   
3/ PREMIÉRA: 26.5.2016 - podkrovie Múzea 1.SG Revúca
4/
FEDIM Tisovec: 3.6.2016 - celoštátna súťaž divadla mladých

sezóna 2016 - 17:
CIRKUS ŠARDAM /divadlo pre malých aj dospelákov, podľa predlohy Daniila Charmsa/
úprava, réžia, scénografia: Marian Lacko

1/ PREDPREMIÉRA: 14.4.2017 - Bábková sála DK R.Sobota
2/
Krajské Rozprávkové javisko: 20.4.2017 - Žiar n.H. - 2.miesto - postup na Celoštátny festival DaD R.Sobota + Cena za kreatívny herecký výkon pre Nikolu Nociarovú !!!
3/
PREMIÉRA: 18.5.2017 - PSLG Revúca
4/ 1.REPRÍZA: 31.5.2017 - Bábková sála DK R.Sobota
5/
Celoštátny festival DIVADLO a DETI, R.Sobota: 1.6.2017
6/ 
2.DIVADELNÁ NOC: 22.6.2017 - Nádvorie ZUŠ, Svätoplukova 20, RS 

sezóna 2017 - 18:
Š.M.DAXNER (scénické čítanie spolu s Divadlom Alterna pri ZUŠ R.Sobota)
autori: M.Lukačovič - M.Lacko
dramaturgia a réžia: M.LackoM.Lukačovič
1/ PREMIÉRA
 pri príležitosti 155. výročia 1.SG a 20.výročia PSLG
- 11. 9.2017 - Múzeum 1.SG v Revúcej

2/ REPRÍZA - Deň otvorených dverí PSLG - 9.11.2017

OBERANIE RANIEK (divadlo poézie z tvorby Kataríny Tomkovej: Oberanie raniek, Obojsmerné listy a Mariky Smoroňovej: Asi zo mňa nikdy nebude sexbomba)
scenár a dranaturgia: L.Laudárová - M.Lacko
réžia: M.Lacko,
1/ PREMIÉRA
 - 10.4.2018 - Divadlo Havran, ZUŠ RS (v rámci regionálnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín)  
2/ 1.REPRÍZA: 3.5.2018 - Divadlo Havran RS
3/ 3. DIVADELNÁ NOC: 19.5.2018 - Divadlo Havran RS

ZA HLT SMIECHU (monodráma)
scenár, réžia a dranaturgia: Eva Vargová
hrá: Nikola Nociarová
1/ PREMIÉRA
 - 5.4.2018 - PSLG Revúca
2/ Lojkov Tisovec - regionálna prehliadka - 8.4.2018 - MsKS Tisovec
3/ 3. DIVADELNÁ NOC: 19.5.2018 - Divadlo Havran RS

sezóna 2018 - 2019:
FARBY ŽIEN (divadlo poézie podľa knihy Rupi Kaur: Mlieko a med)
scenár, dranaturgia a réžia: Sofia Bátoriová
pedagogické vedenie: Lucia Pribulová
1/ PREMIÉRA - 15.4.2019 - Divadlo Havran RS - Region.prehl. Hviezdoslavov Kubín, postup na kraj: Sládkovičova Radvaň
2/ 1.REPRÍZA: 8.5.2019 - Divadlo Havran RS
3/ SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ: 9.5.2019 - SOS B.Bystrica - 3.miesto
3/ 4. DIVADELNÁ NOC: 25.5.2019 - Divadlo Havran RS

PRIPRAVUJEME:
PREMIÉRA pre PSLG - jún 2019 - PSLG Revúca

znak_farby-zien_pl.jpg


medved-plag3.jpg

divadelna-noc_17_plag2.jpg

znak_diplzh.jpg  noca_diplzh.jpg

sardam_plag2.jpg

divadelna-noc_16.png
                                          !!! GRATULUJEME !!!
                       k 1.MIESTU a postupu na Celoštátny festival
                                       FEDIM TISOVEC 2016 !!!
                                              s hrou MEDVEĎ 
                    /scenár: L.Laudárová, réžia: M.Lacko, L.Laudárová/

                               znak_1.jpg
                                         !!! GRATULUJEME !!!
                                          Lujze LAUDÁROVEJ
                                          k CENE za scenár !!!
                                lujza_1.jpg